Bedenkt, registreert, monteert, vertoont
audiovisuele producties. Sinds 1997.